แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐวุฒิ วิเศษ
ผู้แต่งร่วม :
อนันต์ ธรรมชาลัย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐวุฒิ วิเศษ. 2560. แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

ณัฐวุฒิ วิเศษ. (2560) แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

ณัฐวุฒิ วิเศษ. แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2560.

ณัฐวุฒิ วิเศษ. (2560) แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 71
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 19
วิชาการ :
 54
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0