แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0
ปี :
2561
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย์
ผู้แต่งร่วม :
ตระกูล จิตวัฒนากร, พิศมัย จารุจิตติพันธ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย์. 2561. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย์. (2561) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0 . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย์. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2561.

ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย์. (2561) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0 . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 251
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 245
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0