การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม
การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
คลอเคลีย วจนะวิชากร
ผู้แต่งร่วม :
ชัยรัตน์ ธรณี, ปิยภัทร โกษาพันธุ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

คลอเคลีย วจนะวิชากร. 2554. การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี;

คลอเคลีย วจนะวิชากร. (2554) การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

คลอเคลีย วจนะวิชากร. การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2554. Print.

คลอเคลีย วจนะวิชากร. (2554) การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 10
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0