ผลของสารละลายโอโซน และกรดแลกติก ต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostrea belcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์
ผลของสารละลายโอโซน และกรดแลกติก ต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostrea belcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารละลายโอโซน และกรดแลกติก ต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostrea belcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช. 2556. ผลของสารละลายโอโซน และกรดแลกติก ต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostrea belcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์. ตรัง:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย;

สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช. (2556) ผลของสารละลายโอโซน และกรดแลกติก ต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostrea belcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย:ตรัง.

สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช. ผลของสารละลายโอโซน และกรดแลกติก ต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostrea belcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์. ตรัง:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2556. Print.

สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช. (2556) ผลของสารละลายโอโซน และกรดแลกติก ต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostrea belcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย:ตรัง.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0