การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเปรี้ยวยักษ์
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเปรี้ยวยักษ์
ชื่อเรื่อง :
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเปรี้ยวยักษ์
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ณัฐพร บู๊ฮวด
ผู้แต่งร่วม :
ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐพร บู๊ฮวด. 2561. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเปรี้ยวยักษ์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ณัฐพร บู๊ฮวด. (2561) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเปรี้ยวยักษ์. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ณัฐพร บู๊ฮวด. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเปรี้ยวยักษ์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561. Print.

ณัฐพร บู๊ฮวด. (2561) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเปรี้ยวยักษ์. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0