เปรียบเทียบปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตชนบทกับเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เปรียบเทียบปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตชนบทกับเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง :
เปรียบเทียบปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตชนบทกับเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อังสนา บุญธรรม
ผู้แต่งร่วม :
-

อังสนา บุญธรรม. 2535. เปรียบเทียบปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตชนบทกับเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา. สาขาวิชาวิทยาการระบาด, มหาวิทยาลัยมหิดล;

อังสนา บุญธรรม. (2535) เปรียบเทียบปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตชนบทกับเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

อังสนา บุญธรรม. เปรียบเทียบปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตชนบทกับเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.

อังสนา บุญธรรม. (2535) เปรียบเทียบปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตชนบทกับเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.