โรคปลาช่อนในบ่อ
โรคปลาช่อนในบ่อ
ชื่อเรื่อง :
โรคปลาช่อนในบ่อ
ปี :
2535
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กมลพร ทองอุไทย
ผู้แต่งร่วม :
-

กมลพร ทองอุไทย,กมลพร ทองอุไทย..[และคนอื่นๆ]. 2535. โรคปลาช่อนในบ่อ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

กมลพร ทองอุไทย,กมลพร ทองอุไทย..[และคนอื่นๆ]. (2535) โรคปลาช่อนในบ่อ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

กมลพร ทองอุไทย,กมลพร ทองอุไทย..[และคนอื่นๆ]. โรคปลาช่อนในบ่อ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535. Print.

กมลพร ทองอุไทย,กมลพร ทองอุไทย..[และคนอื่นๆ]. (2535) โรคปลาช่อนในบ่อ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โรคปลาบึก ปี 2526
สิทธิ บุณยรัตผลิน