สำรวจการเตรียมตัว ของบุคคลก่อนเกษียณอายุ
สำรวจการเตรียมตัว ของบุคคลก่อนเกษียณอายุ
ชื่อเรื่อง :
สำรวจการเตรียมตัว ของบุคคลก่อนเกษียณอายุ
ปี :
2535
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุลักษณ์ มีชูทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
วิไลวรรณ ทองเจริญ, จันทนา รณฤทธิวิชัย

สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ and others. 2535. สำรวจการเตรียมตัว ของบุคคลก่อนเกษียณอายุ. กรุงเทพฯ:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;

สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ and others. (2535) สำรวจการเตรียมตัว ของบุคคลก่อนเกษียณอายุ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ and others. สำรวจการเตรียมตัว ของบุคคลก่อนเกษียณอายุ. กรุงเทพฯ:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. Print.

สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ and others. (2535) สำรวจการเตรียมตัว ของบุคคลก่อนเกษียณอายุ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.