การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง
การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง
ชื่อเรื่อง :
การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มานิตย์ จุมปา
ผู้แต่งร่วม :
-

มานิตย์ จุมปา. 2540. การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

มานิตย์ จุมปา. (2540) การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

มานิตย์ จุมปา. การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

มานิตย์ จุมปา. (2540) การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0