ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรรณพร อรรถธรรมสุนทร
ผู้แต่งร่วม :
-

วรรณพร อรรถธรรมสุนทร. 2539. ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วรรณพร อรรถธรรมสุนทร. (2539) ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วรรณพร อรรถธรรมสุนทร. ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

วรรณพร อรรถธรรมสุนทร. (2539) ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.