การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ
การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ
ชื่อเรื่อง :
การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธเนศ พุ่มทอง
ผู้แต่งร่วม :
-

ธเนศ พุ่มทอง. 2540. การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ธเนศ พุ่มทอง. (2540) การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ธเนศ พุ่มทอง. การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.

ธเนศ พุ่มทอง. (2540) การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0