ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน
ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน
ชื่อเรื่อง :
ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เสริมศิริ นิลดำ
ผู้แต่งร่วม :
Sermsiri Nindum

เสริมศิริ นิลดำ. 2541. ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เสริมศิริ นิลดำ. (2541) ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เสริมศิริ นิลดำ. ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

เสริมศิริ นิลดำ. (2541) ลีลาการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้อ่าน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0