การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงเวลาการจัดตั้งรัฐบาล ในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช
การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงเวลาการจัดตั้งรัฐบาล ในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช
ชื่อเรื่อง :
การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงเวลาการจัดตั้งรัฐบาล ในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อังควรา พวงทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อังควรา พวงทรัพย์. 2551. การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงเวลาการจัดตั้งรัฐบาล ในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

อังควรา พวงทรัพย์. (2551) การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงเวลาการจัดตั้งรัฐบาล ในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

อังควรา พวงทรัพย์. การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงเวลาการจัดตั้งรัฐบาล ในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551.

อังควรา พวงทรัพย์. (2551) การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงเวลาการจัดตั้งรัฐบาล ในสมัยของรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 396
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 396
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0