ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
1 ขอเชิญชมนิทรรศการงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น 2564
2 ขยายเวลารับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563
3 อว.สร้างคน สร้างงาน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ
4 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
5 ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ขอเชิญทีมพัฒนาหุ่นยนต์ เข้าร่วมแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020
6 ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ขอเชิญทีมพัฒนาหุ่นยนต์ เข้าร่วมแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020
7 (ขยายเวลา)การเปิดรับบทความผลงานวิจัยของกิจกรรม "Thailand Research Expo: Symposium 2020"
8 โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter) ประจำปี 2563
9 มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8
10 ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5