ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
1 ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ขอเชิญทีมพัฒนาหุ่นยนต์ เข้าร่วมแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020
2 ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ขอเชิญทีมพัฒนาหุ่นยนต์ เข้าร่วมแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020
3 (ขยายเวลา)การเปิดรับบทความผลงานวิจัยของกิจกรรม "Thailand Research Expo: Symposium 2020"
4 โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter) ประจำปี 2563
5 มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8
6 ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5
7 ขอเชิญร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2020 Thailand Inventor s Day and Bangkok International Intellectual Property Invention Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2020)
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiaotong University XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2563 (ค.ศ. 2020) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
9 10 กระทรวง MOU ครั้งประวัติศาสตร์ คิกออฟฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สร้างมิติใหม่ Big Data ด้านเกษตร
10 ขอเชิญร่วมงาน World Business Angels Investment 2020 (WBAF 2020)