ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า
2 Food Innopolis สวทช. ขอเชิญร่วม 3 งานสุดเจ๋ง (HACKABEER / TASTE / FI FoodTech Battle Ground) ก่อนเปิดงาน FIIS2019 อย่างเป็นทางการ
3 ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2563 ภายใต้ทุน Newton Fund
4 สวทช. ร่วมกับ SCB จัดค่าย “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์” ครั้งที่6
5 ประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน
6 งานประชุมวิชาการ สวก. 2562 จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology) วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา
7 รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเรียน ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin)
8 ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 12
9 ขอเชิญร่วมสัมมนา เสริมศักยภาพงานบริการสาธารณสุขด้วย Chatbot
10 ขอเชิญร่วมสัมมนา เสริมศักยภาพงานบริการสาธารณสุขด้วย Chatbot