บทคัดย่อ จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
1 การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตไทย
2 การออกแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในประเทศไทย
3 แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงในประเทศไทย
4 ตามรอยพระอัจฉริยภาพด้านผู้นำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติของผู้นำองค์กรภาครัฐ
5 นวัตกรรมสังคมเพื่อการดูแลบุคคลออทิสติกในประเทศไทย
6 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการพัฒนาพลังงานแห่งชาติ : โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา
7 การเคลื่อนไหวทางสังคมของเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีศึกษาสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้
8 การศึกษาผลของยาหอมอินทจักร์ต่อระดับความดันโลหิต ในอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
9 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนังของสารสกัดตำรับยาพอกเกลื่อนฝี ๗ ประการ
10 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ ของตำรับยาพอกเข่าในเซลล์ ATDC-5

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS