ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
1 สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เครือข่ายนักเรียนทุน arda รุ่นที่ 2"
2 สกสว. จับมือศูนย์มานุษยฯ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เผย 9 ผลงานวิจัยจากชายแดนใต้ “พื้นที่ ผู้คนและข้อเสนอเชิงนโยบาย” Created on9 ต.ค. 2563 00:00
3 นายกฯ เยี่ยมชมผลงานวิจัย “การพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า โครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. (City transit E-buses)”โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
4 วช. บ่มเพาะอาจารย์อาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
5 สวทช. ผนึก 4 พันธมิตรภายใต้ภาคีเครือข่าย TESTA ร่วมผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล
6 "ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก" หารือ สกสว. และ 7 หน่วยให้ทุนวิจัย เน้นย้ำบูรณาการทำงาน เร่งเครื่องพัฒนาระบบวิจัยตอบโจทย์การแก้ปัญหาประเทศ
7 สวทช. กระทรวงอุดม-วิทย์ฯ จัดสัมมนาหนุนผู้ประกอบการอาหารไทยใช้ระบบออโตเมชันในกระบวนการผลิต นำไทยสู่ Thailand 4.0
8 วช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรผลักดันภาคอุตสาหกรรมรองรับ Zero Plastic Waste
9 กสว. ยินดีเปิดรับโจทย์วิจัยแก้ปัญหาประเทศ ไก่โคราช-เกษตรแม่นยำ ลุยขยายเครือข่าย
10 วช. เปิดเผยผลวิเคราะห์ ราคา จำนวนการฉีด และช่วงเวลาที่น่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19