ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
1 เปิดตัวเชื้อเพลิงและสารบำรุงพืชชีวภาพ BioVis ลุยขยะเพิ่มทรัพย์สู่สังคมไร้ขยะ
2 วช. จับมือ พม. MOU ขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ นำนวัตกรรมเสริมพลังกลุ่มเปราะบางก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal
3 โควิด-19 จะระบาดระลอก 2 และ 3 หรือไม่
4 อว. จับมือ สธ. ถอดรหัสบทวิเคราะห์ COVID-19 “องค์การอนามัยโลก...เจออะไรที่ประเทศจีน”
5 สวทช. ร่วมกับองค์การอวกาศระดับโลก แจ็กซ่า และนาซา พร้อมหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวโครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อวกาศ ชิงแชมป์ประเทศไทย เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทย ร่วมชิงชัยระดับเอเชียที่ประเทศญี่ปุ่น
6 ไบโอเทค สวทช. ขยายผลงานวิจัยการใช้ไวรัส NPV กำจัดหนอนศัตรูพืช ชูเกษตรปลอดภัย ใน ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จ.เชียงใหม่หวังใช้เทคโนโลยีจีโนม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
7 สกสว. จัดอบรม OKRs เผยกลยุทธ์สำคัญองค์กรชั้นนำพบความสำเร็จ
8 วช. ร่วมพัฒนาระบบจัดทำแผนที่ 3 มิติ เพื่ออนุรักษ์อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
9 วช. ปิดงาน"ตลาดนัด..ปูม้าบุกกรุง"
10 วช. เผย 10 เรื่องเด่นการวิจัยไทย ปี 2562