ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
1 วช. บ่มเพาะอาจารย์อาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
2 สวทช. ผนึก 4 พันธมิตรภายใต้ภาคีเครือข่าย TESTA ร่วมผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล
3 "ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก" หารือ สกสว. และ 7 หน่วยให้ทุนวิจัย เน้นย้ำบูรณาการทำงาน เร่งเครื่องพัฒนาระบบวิจัยตอบโจทย์การแก้ปัญหาประเทศ
4 สวทช. กระทรวงอุดม-วิทย์ฯ จัดสัมมนาหนุนผู้ประกอบการอาหารไทยใช้ระบบออโตเมชันในกระบวนการผลิต นำไทยสู่ Thailand 4.0
5 วช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรผลักดันภาคอุตสาหกรรมรองรับ Zero Plastic Waste
6 กสว. ยินดีเปิดรับโจทย์วิจัยแก้ปัญหาประเทศ ไก่โคราช-เกษตรแม่นยำ ลุยขยายเครือข่าย
7 วช. เปิดเผยผลวิเคราะห์ ราคา จำนวนการฉีด และช่วงเวลาที่น่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
8 สวทช. จับมือ มหิดล พัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากตัวอย่างแบบง่าย และชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว ลดการนำเข้าหากมีการระบาดของโควิด -19 ระยะ 2
9 สวก. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย “เทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค” สู่เครือข่ายแปลงใหญ่ภาคกลาง และ ศพก. ระดับเขต รวม 9 จังหวัด
10 รู้จัก "มะเร็งกล่องเสียง" สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง อาการ และวิธีรักษา