ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
1 สกสว. เดินหน้าหนุนงานศิลปวัฒนธรรมย่านเยาวราช เตรียมทำฝาท่อติดคิวอาร์โค้ดบอกเล่าเรื่องราวชุมชน
2 สวทช. หนุนสภาอุตฯ โคราช จัดสัมมนาในงาน Northeast TECH 19 นำระบบ IoT และหลักการอไจล์ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค
3 สวก. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและการเชื่องโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม
4 สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ด้านอาหาร ร่วมโครงการ PAD THAI ครั้งที่ 4
5 งานประชุมวิชาการ สวก. 2562 “Beyond Disruptive Technology” จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร
6 สกสว. เร่งพลิกโฉมบทบาทการพัฒนาเมือง
7 คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เยี่ยมชมกิจการวิจัยของผู้ประกอบการที่ขอรับรองโครงการวิจัย ยกเว้นภาษี 300เปอร์เซ็นต์ (ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562)
8 วช. ผลักดันแนวทางการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ไมโครพลาสติก
9 ประติมากรรมฝาท่อระบายน้ำ ศิลปะสุดชิคปรับโฉมกรุงเทพฯ
10 กินเจ VS กินมังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร