การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ชื่อเรื่อง :
การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ
ผู้แต่งร่วม :
ชูชีพ พุทธประเสริฐ

สุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ. 2551. การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

สุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ. (2551) การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

สุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ. การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

สุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ. (2551) การถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.