การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในโรงงานของเล่นไม้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในโรงงานของเล่นไม้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในโรงงานของเล่นไม้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นวนพ สุวรรณภูมิ
ผู้แต่งร่วม :
นิวิท เจริญใจ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นวนพ สุวรรณภูมิ. 2551. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในโรงงานของเล่นไม้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

นวนพ สุวรรณภูมิ. (2551) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในโรงงานของเล่นไม้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

นวนพ สุวรรณภูมิ. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในโรงงานของเล่นไม้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

นวนพ สุวรรณภูมิ. (2551) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในโรงงานของเล่นไม้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 24
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 25
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0