การจัดการแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ โดยไม่ใช้สารเคมี
การจัดการแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ โดยไม่ใช้สารเคมี
ชื่อเรื่อง :
การจัดการแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ โดยไม่ใช้สารเคมี
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นุรี ปัดทุม
ผู้แต่งร่วม :
นุชรีย์ ศิริ, วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นุรี ปัดทุม. 2551. การจัดการแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ โดยไม่ใช้สารเคมี. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

นุรี ปัดทุม. (2551) การจัดการแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ โดยไม่ใช้สารเคมี . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

นุรี ปัดทุม. การจัดการแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ โดยไม่ใช้สารเคมี. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

นุรี ปัดทุม. (2551) การจัดการแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ โดยไม่ใช้สารเคมี . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 485
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 375
วิชาการ :
 99
สังคม/ชุมชน :
 12
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0