การตรึงเอนไซม์ไลเปสบนพอลิฟินิลซัลโฟนด้วยพันธะโควาเลนท์
การตรึงเอนไซม์ไลเปสบนพอลิฟินิลซัลโฟนด้วยพันธะโควาเลนท์
ชื่อเรื่อง :
การตรึงเอนไซม์ไลเปสบนพอลิฟินิลซัลโฟนด้วยพันธะโควาเลนท์
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อิสลาห์ ดือราแม
ผู้แต่งร่วม :
นันทิยา หาญศุภลักษณ์

อิสลาห์ ดือราแม. 2551. การตรึงเอนไซม์ไลเปสบนพอลิฟินิลซัลโฟนด้วยพันธะโควาเลนท์. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อิสลาห์ ดือราแม. (2551) การตรึงเอนไซม์ไลเปสบนพอลิฟินิลซัลโฟนด้วยพันธะโควาเลนท์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

อิสลาห์ ดือราแม. การตรึงเอนไซม์ไลเปสบนพอลิฟินิลซัลโฟนด้วยพันธะโควาเลนท์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.

อิสลาห์ ดือราแม. (2551) การตรึงเอนไซม์ไลเปสบนพอลิฟินิลซัลโฟนด้วยพันธะโควาเลนท์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 136
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 138
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0