ปัจจัยภายในหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ปัจจัยภายในหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยภายในหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์
ผู้แต่งร่วม :
จักรกฤช สิงห์ศิลารักษ์

วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์. 2550. ปัจจัยภายในหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 กองบัญชาการตำรวจนครบาล. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์. (2550) ปัจจัยภายในหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 กองบัญชาการตำรวจนครบาล . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์. ปัจจัยภายในหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 กองบัญชาการตำรวจนครบาล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์. (2550) ปัจจัยภายในหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 กองบัญชาการตำรวจนครบาล . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.