การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม :กรณีศึกษาโบราณสถานในเขตพระราชวังเดิม
การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม :กรณีศึกษาโบราณสถานในเขตพระราชวังเดิม
ชื่อเรื่อง :
การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม :กรณีศึกษาโบราณสถานในเขตพระราชวังเดิม
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วินิจ รัศมีวงศ์พร
ผู้แต่งร่วม :
อนุชา ทีรคานนท์

วินิจ รัศมีวงศ์พร. 2552. การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม :กรณีศึกษาโบราณสถานในเขตพระราชวังเดิม. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

วินิจ รัศมีวงศ์พร. (2552) การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม :กรณีศึกษาโบราณสถานในเขตพระราชวังเดิม . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วินิจ รัศมีวงศ์พร. การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม :กรณีศึกษาโบราณสถานในเขตพระราชวังเดิม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

วินิจ รัศมีวงศ์พร. (2552) การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม :กรณีศึกษาโบราณสถานในเขตพระราชวังเดิม . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.