แนวทางการพัฒนาองค์กรของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
แนวทางการพัฒนาองค์กรของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการพัฒนาองค์กรของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปวีณา ลาวัณย์ศิริ
ผู้แต่งร่วม :
รัชยา ภักดิจิตต์

ปวีณา ลาวัณย์ศิริ. 2559. แนวทางการพัฒนาองค์กรของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล. , มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด;

ปวีณา ลาวัณย์ศิริ. (2559) แนวทางการพัฒนาองค์กรของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

ปวีณา ลาวัณย์ศิริ. แนวทางการพัฒนาองค์กรของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2559.

ปวีณา ลาวัณย์ศิริ. (2559) แนวทางการพัฒนาองค์กรของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0