การศึกษาย้อนหลังของการทำ พัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์ และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม
การศึกษาย้อนหลังของการทำ พัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์ และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาย้อนหลังของการทำ พัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์ และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม
ปี :
2012
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
Achiaraya Duanduan
ผู้แต่งร่วม :
Varisara Sirimaharaj

Achiaraya Duanduan. 2012. การศึกษาย้อนหลังของการทำ พัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์ และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม. , Chiang Mai University;

Achiaraya Duanduan. (2012) การศึกษาย้อนหลังของการทำ พัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์ และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม . Chiang Mai University/Chiang Mai.

Achiaraya Duanduan. การศึกษาย้อนหลังของการทำ พัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์ และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม. . Chiang Mai:Chiang Mai University, 2012.

Achiaraya Duanduan. (2012) การศึกษาย้อนหลังของการทำ พัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์ และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม . Chiang Mai University/Chiang Mai.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1