การสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิต N-doped TiO2/CuO ที่มีประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่เพิ่มขึ้นภายใต้แสงที่มองเห็น เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
การสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิต N-doped TiO2/CuO ที่มีประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่เพิ่มขึ้นภายใต้แสงที่มองเห็น เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง :
การสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิต N-doped TiO2/CuO ที่มีประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่เพิ่มขึ้นภายใต้แสงที่มองเห็น เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิษณุ เพชรภา
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิษณุ เพชรภา. 2555. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิต N-doped TiO2/CuO ที่มีประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่เพิ่มขึ้นภายใต้แสงที่มองเห็น เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

วิษณุ เพชรภา. (2555) การสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิต N-doped TiO2/CuO ที่มีประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่เพิ่มขึ้นภายใต้แสงที่มองเห็น เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

วิษณุ เพชรภา. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิต N-doped TiO2/CuO ที่มีประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่เพิ่มขึ้นภายใต้แสงที่มองเห็น เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555. Print.

วิษณุ เพชรภา. (2555) การสังเคราะห์เส้นใยนาโนคอมโพสิต N-doped TiO2/CuO ที่มีประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่เพิ่มขึ้นภายใต้แสงที่มองเห็น เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 8
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0