ขอเชิญร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2020 Thailand Inventor s Day and Bangkok International Intellectual Property Invention Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2020)
วันนักประดิษฐ์2020

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.nrct.go.th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C-2020-thailand-inventors-day-bangkok-international-intellectual-property-invention-innovation-and-technology-exposition-ipitex-2020