มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.nrct.go.th/news/มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค-ประจำปี-2563-regional-research-expo-2020-ครั้งที่-8