(ขยายเวลา)การเปิดรับบทความผลงานวิจัยของกิจกรรม "Thailand Research Expo: Symposium 2020"


 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.nrct.go.th/news/ขยายเวลาการเปิดรับบทความผลงานวิจัยของกิจกรรม-thailand-research-expo-symposium-2020