ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.nrct.go.th/news/ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ-2563-thailand-research-expo-2020