ขอเชิญชมนิทรรศการงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น 2564

นิทรรศการงานประกวดประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564
วช. ขอเชิญชมนิทรรศการงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดที่ 02 579 1370 หรือ 02 5612445 , ต่อ 507,508,509

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.nrct.go.th/news/ขอเชิญชมนิทรรศการงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น-2564