"ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก" หารือ สกสว. และ 7 หน่วยให้ทุนวิจัย เน้นย้ำบูรณาการทำงาน เร่งเครื่องพัฒนาระบบวิจัยตอบโจทย์การแก้ปัญหาประเทศ

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.tsri.or.th/th/news/detail/535/รัฐมนตรีว่าการกระทรวง-อว-พบ-สกสว-และ-PMUs