ขอเชิญเข้าร่วม "ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์) นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต" (Thailand Food Innovation - Nationwide Online BootCamp 2020 : Food Heritage and Future Lifestyle Food Innovation)
เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์) : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต (Thailand Food Innovation - Nationwide Online  BootCamp 2020 : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation)
 
 
  

โอกาสพิเศษ! สำหรับ
• นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร
ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ
• อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

มาร่วมเรียนรู้:
• เทรนด์อาหารโลกและการใช้ชีวิตในอนาคต
• มรดกภูมิปัญญาอาหารของประเทศไทย
• การแสวงหาโอกาสด้านนวัตกรรมอาหาร
• การสร้างคุณค่าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

 

 
    
 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 
 

รับชมพร้อมกันในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านทาง Facebook Live “FI Innovation Contest” และ Facebook มหาวิทยาลัยเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารทั่วประเทศ  

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ - 16 ตุลาคม 2563
https://forms.gle/RxTSW9NGUmojCoXQA
สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : FI Innovation Contest

#FIA_NBC
#FIA_NBC_ONLINE
#FIA_NBC_LIVE
#FIA_NationwideBootCamp
#FIA_BOOTCAMP

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.nstda.or.th/th/news/13557-fi-contest