สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เครือข่ายนักเรียนทุน arda รุ่นที่ 2"

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เครือข่ายนักเรียนทุน arda รุ่นที่ 2" โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม เอ็กเซกคิวทีฟ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนทุน สามารถต่อยอดการทำงานวิจัยร่วมกัน และมีการบรรยายพร้อมปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง Design Thinking concept การคิดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของชุมชน จากวิทยากร นายชัยวัฒน์ ศิริโต
            ในการนี้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร กรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สวก. เข้าร่วม พร้อมด้วย มีศิษย์เก่า ARDA จำนวน 8 หน่วยงาน เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 44 ราย

 

 

ขอขอบคุณข้อมุลและภาพ

http://www.arda.or.th/newlist-detail.php?id=752