การศึกษาการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค
การศึกษาการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี :
2527
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กังวาล เนียมสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-

กังวาล เนียมสุวรรณ. 2527. การศึกษาการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค. ภาควิชาพาณิชยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กังวาล เนียมสุวรรณ. (2527) การศึกษาการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กังวาล เนียมสุวรรณ. การศึกษาการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

กังวาล เนียมสุวรรณ. (2527) การศึกษาการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS