เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วนสำหรับอาหาร
เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วนสำหรับอาหาร
ชื่อเรื่อง :
เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วนสำหรับอาหาร
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
Chouw Inprasit

เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. 2544. เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วนสำหรับอาหาร. นครปฐม:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. (2544) เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วนสำหรับอาหาร. ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วนสำหรับอาหาร. นครปฐม:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2544. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์. (2544) เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วนสำหรับอาหาร. ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0