การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานในมณฑลทหารบกที่ 23 กรณีศึกษา : อัตราการจัดหน่วยและประวัติกำลังพล
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานในมณฑลทหารบกที่ 23 กรณีศึกษา : อัตราการจัดหน่วยและประวัติกำลังพล
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานในมณฑลทหารบกที่ 23 กรณีศึกษา : อัตราการจัดหน่วยและประวัติกำลังพล
ปี :
2543
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จตุรพงศ์ บกบน
ผู้แต่งร่วม :
Jaturapong Bokbon

จตุรพงศ์ บกบน. 2543. การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานในมณฑลทหารบกที่ 23 กรณีศึกษา : อัตราการจัดหน่วยและประวัติกำลังพล. สาขาวิชาสถิติประยุกต์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จตุรพงศ์ บกบน. (2543) การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานในมณฑลทหารบกที่ 23 กรณีศึกษา : อัตราการจัดหน่วยและประวัติกำลังพล . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จตุรพงศ์ บกบน. การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานในมณฑลทหารบกที่ 23 กรณีศึกษา : อัตราการจัดหน่วยและประวัติกำลังพล. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จตุรพงศ์ บกบน. (2543) การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานในมณฑลทหารบกที่ 23 กรณีศึกษา : อัตราการจัดหน่วยและประวัติกำลังพล . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0