การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากถั่วเหลือง โดยกรรมวิธีขั้นตะกอนจุลชีพไร้อากาศแบบไหลขึ้น
การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากถั่วเหลือง โดยกรรมวิธีขั้นตะกอนจุลชีพไร้อากาศแบบไหลขึ้น
ชื่อเรื่อง :
การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากถั่วเหลือง โดยกรรมวิธีขั้นตะกอนจุลชีพไร้อากาศแบบไหลขึ้น
ปี :
2529
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณรงค์ จิตต์จรุงเกียรติ
ผู้แต่งร่วม :
-

ณรงค์ จิตต์จรุงเกียรติ. 2529. การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากถั่วเหลือง โดยกรรมวิธีขั้นตะกอนจุลชีพไร้อากาศแบบไหลขึ้น. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ณรงค์ จิตต์จรุงเกียรติ. (2529) การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากถั่วเหลือง โดยกรรมวิธีขั้นตะกอนจุลชีพไร้อากาศแบบไหลขึ้น . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ณรงค์ จิตต์จรุงเกียรติ. การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากถั่วเหลือง โดยกรรมวิธีขั้นตะกอนจุลชีพไร้อากาศแบบไหลขึ้น. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.

ณรงค์ จิตต์จรุงเกียรติ. (2529) การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากถั่วเหลือง โดยกรรมวิธีขั้นตะกอนจุลชีพไร้อากาศแบบไหลขึ้น . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS