การวางแผนการผลิตพืชเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู
การวางแผนการผลิตพืชเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อเรื่อง :
การวางแผนการผลิตพืชเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู
ปี :
2543
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อัครโยธิน วานิชชานนท์
ผู้แต่งร่วม :
Akkarayotin Vanitchanon

อัครโยธิน วานิชชานนท์. 2543. การวางแผนการผลิตพืชเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อัครโยธิน วานิชชานนท์. (2543) การวางแผนการผลิตพืชเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อัครโยธิน วานิชชานนท์. การวางแผนการผลิตพืชเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อัครโยธิน วานิชชานนท์. (2543) การวางแผนการผลิตพืชเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0