การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารสัตว์ปีก
การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารสัตว์ปีก
ชื่อเรื่อง :
การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารสัตว์ปีก
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
รุ่งนภา ลิ้มเจริญพร
ผู้แต่งร่วม :
Rungnapa Limcharoenporn

รุ่งนภา ลิ้มเจริญพร. 2544. การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารสัตว์ปีก. สาขาวิชาสัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

รุ่งนภา ลิ้มเจริญพร. (2544) การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารสัตว์ปีก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

รุ่งนภา ลิ้มเจริญพร. การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารสัตว์ปีก. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.

รุ่งนภา ลิ้มเจริญพร. (2544) การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารสัตว์ปีก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0