ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความสามารถทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับต้นในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความสามารถทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับต้นในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความสามารถทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับต้นในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัครนิตย์ ศรีสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-

อัครนิตย์ ศรีสุวรรณ. 2544. ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความสามารถทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับต้นในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อัครนิตย์ ศรีสุวรรณ. (2544) ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความสามารถทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับต้นในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อัครนิตย์ ศรีสุวรรณ. ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความสามารถทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับต้นในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อัครนิตย์ ศรีสุวรรณ. (2544) ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความสามารถทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับต้นในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0