แนวทางในการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
แนวทางในการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
ชื่อเรื่อง :
แนวทางในการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดวงพร อุกฤษณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ดวงพร อุกฤษณ์. 2534. แนวทางในการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดวงพร อุกฤษณ์. (2534) แนวทางในการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดวงพร อุกฤษณ์. แนวทางในการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดวงพร อุกฤษณ์. (2534) แนวทางในการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0