ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมต่อจำนวนและความยาวของจุดกำเนิดช่อดอกในตาองุ่นพันธุ์ไวท์มาลากา ประเภทผลยาว
ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมต่อจำนวนและความยาวของจุดกำเนิดช่อดอกในตาองุ่นพันธุ์ไวท์มาลากา ประเภทผลยาว
ชื่อเรื่อง :
ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมต่อจำนวนและความยาวของจุดกำเนิดช่อดอกในตาองุ่นพันธุ์ไวท์มาลากา ประเภทผลยาว
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดำรงค์ ธงชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

ดำรงค์ ธงชัย. 2531. ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมต่อจำนวนและความยาวของจุดกำเนิดช่อดอกในตาองุ่นพันธุ์ไวท์มาลากา ประเภทผลยาว. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดำรงค์ ธงชัย. (2531) ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมต่อจำนวนและความยาวของจุดกำเนิดช่อดอกในตาองุ่นพันธุ์ไวท์มาลากา ประเภทผลยาว . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดำรงค์ ธงชัย. ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมต่อจำนวนและความยาวของจุดกำเนิดช่อดอกในตาองุ่นพันธุ์ไวท์มาลากา ประเภทผลยาว. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดำรงค์ ธงชัย. (2531) ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมต่อจำนวนและความยาวของจุดกำเนิดช่อดอกในตาองุ่นพันธุ์ไวท์มาลากา ประเภทผลยาว . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0