การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนกล้วยไม้รองเท้าสองชนิด
การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนกล้วยไม้รองเท้าสองชนิด
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนกล้วยไม้รองเท้าสองชนิด
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดวงพร อังสุมาลี
ผู้แต่งร่วม :
-

ดวงพร อังสุมาลี. 2544. การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนกล้วยไม้รองเท้าสองชนิด. สาขาวิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดวงพร อังสุมาลี. (2544) การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนกล้วยไม้รองเท้าสองชนิด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดวงพร อังสุมาลี. การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนกล้วยไม้รองเท้าสองชนิด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดวงพร อังสุมาลี. (2544) การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนกล้วยไม้รองเท้าสองชนิด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0