ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดขั้นถอนพิษ แบบผู้ป่วยนอก
ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดขั้นถอนพิษ แบบผู้ป่วยนอก
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดขั้นถอนพิษ แบบผู้ป่วยนอก
ปี :
2530
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ตรีรัตน์ เวชพาณิชย์
ผู้แต่งร่วม :
-

ตรีรัตน์ เวชพาณิชย์. 2530. ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดขั้นถอนพิษ แบบผู้ป่วยนอก. สาขาวิชาสุขศึกษา, มหาวิทยาลัยมหิดล;

ตรีรัตน์ เวชพาณิชย์. (2530) ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดขั้นถอนพิษ แบบผู้ป่วยนอก . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

ตรีรัตน์ เวชพาณิชย์. ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดขั้นถอนพิษ แบบผู้ป่วยนอก. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

ตรีรัตน์ เวชพาณิชย์. (2530) ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดขั้นถอนพิษ แบบผู้ป่วยนอก . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0