แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์
แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์
ชื่อเรื่อง :
แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์
ปี :
2543
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร
ผู้แต่งร่วม :
-

ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร. 2543. แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร. (2543) แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร. แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร. (2543) แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0