การพัฒนาวัสดุดูดซับจากเปลือกไข่เพื่อกำจัดแดดเมี่ยม
การพัฒนาวัสดุดูดซับจากเปลือกไข่เพื่อกำจัดแดดเมี่ยม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาวัสดุดูดซับจากเปลือกไข่เพื่อกำจัดแดดเมี่ยม
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์. 2544. การพัฒนาวัสดุดูดซับจากเปลือกไข่เพื่อกำจัดแดดเมี่ยม. สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์. (2544) การพัฒนาวัสดุดูดซับจากเปลือกไข่เพื่อกำจัดแดดเมี่ยม . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์. การพัฒนาวัสดุดูดซับจากเปลือกไข่เพื่อกำจัดแดดเมี่ยม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2544. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์. (2544) การพัฒนาวัสดุดูดซับจากเปลือกไข่เพื่อกำจัดแดดเมี่ยม . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0