อิทธิพลของขนาดรูพรุนและประจุของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน
อิทธิพลของขนาดรูพรุนและประจุของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของขนาดรูพรุนและประจุของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เสาวณีย์ เลิศวิไลยศ
ผู้แต่งร่วม :
-

เสาวณีย์ เลิศวิไลยศ. 2544. อิทธิพลของขนาดรูพรุนและประจุของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เสาวณีย์ เลิศวิไลยศ. (2544) อิทธิพลของขนาดรูพรุนและประจุของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เสาวณีย์ เลิศวิไลยศ. อิทธิพลของขนาดรูพรุนและประจุของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2544. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เสาวณีย์ เลิศวิไลยศ. (2544) อิทธิพลของขนาดรูพรุนและประจุของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0