ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์กับความรู้สึกสูญเสียอำนาจในผู้ป่วยโรคเรื้อรังขณะเข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาล
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์กับความรู้สึกสูญเสียอำนาจในผู้ป่วยโรคเรื้อรังขณะเข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาล
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์กับความรู้สึกสูญเสียอำนาจในผู้ป่วยโรคเรื้อรังขณะเข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาล
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทศพร พัฒนนิรมาน
ผู้แต่งร่วม :
-

ทศพร พัฒนนิรมาน. 2532. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์กับความรู้สึกสูญเสียอำนาจในผู้ป่วยโรคเรื้อรังขณะเข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาล. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล;

ทศพร พัฒนนิรมาน. (2532) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์กับความรู้สึกสูญเสียอำนาจในผู้ป่วยโรคเรื้อรังขณะเข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาล . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

ทศพร พัฒนนิรมาน. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์กับความรู้สึกสูญเสียอำนาจในผู้ป่วยโรคเรื้อรังขณะเข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.

ทศพร พัฒนนิรมาน. (2532) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์กับความรู้สึกสูญเสียอำนาจในผู้ป่วยโรคเรื้อรังขณะเข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาล . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0