แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย
แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้แต่งร่วม :
-

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด,มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด..[และคนอื่นๆ]. 2544. แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด,มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด..[และคนอื่นๆ]. (2544) แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด,มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด..[และคนอื่นๆ]. แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด,มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด..[และคนอื่นๆ]. (2544) แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0