การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด
การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล,ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล..[และคนอื่นๆ]. 2544. การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล,ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล..[และคนอื่นๆ]. (2544) การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล,ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544. Print.

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล,ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล..[และคนอื่นๆ]. (2544) การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0